Usnesení č. 13-127/2022 RM souhlasí se zřízením nové sociální služby – denního stacionáře – v Domově pro seniory pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19