Usnesení č. 13-128/2022 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Oprava dřevěných balkonů v Domově pro seniory, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy, společností pana Josefa Proška. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07