Usnesení č. 13-131/2022 RM bere na vědomí a souhlasí s pokračováním pojistné smlouvy č. 2202262018 – skupinové úrazové pojištění hasičů uzavřené u Colonnade Insurance S.A., zprostředkované společností RESPECT, a.s. v období od 6.6.2022 – 5.6.2023. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36