Usnesení č. 13-134/2022 RM bere na vědomí odstoupení od smlouvy o dílo vítězného uchazeče veřejné zakázky s názvem: Dokončení obnovy komunikace v ul. Pod Lesem, společností STREET s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03