Usnesení č. 13-139/2022 RM souhlasí s výběrovým řízením na prodej vozidla Kia Picanto s min. cenou 35 tis. Kč a 2 buněk z lokality za Zadním rybníkem s min. cenou 2 tis. Kč a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bc. Judita Kuntová, DiS., Ing. Dagmar Weidenhofferová, Daniela Kukolová a záměr prodeje vyvěsit na ÚD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39