Usnesení č. 13/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dohody o spádovosti školského obvodu pro 8 předškolních dětí z Kytína do MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka opustila jednání ZM. Přítomno bylo 11 zastupitelů. 14. Plán rozvoje sportu Místostarosta Sáblík představil Plán rozvoje sportu na období let 2021-2025. Schválený dokument je vyžadován kvůli případným žádostem o dotace. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51