Usnesení č. 13/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a P.B. (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 30.000 Kč. Starostka navrhla předřazení bodů, které jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb města. O návrhu se hlasovalo:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56