Usnesení č. 13/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52