Usnesení č.13-66/2020 RM souhlasí s převodem ordinace praktického lékaře v ul. Skalecká 519, 252 10 Mníšek pod Brdy provozovanou MUDr. Věrou Vojáčkovou, IČ 49235303, na společnost PRAKTIK a INTERNISTA s.r.o. se sídlem Radlická 112/22, Praha 5, IČ 014 32 184 za nájemné 90,- Kč/m2/rok. RM pověřuje OSMI záměrem pronájmu prostoru sloužícího podnikání. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13