Usnesení č. 13-79/2020 Komise doporučuje prostřednictvím tajemníka projednat s odpovědnými osobami úhradu škody a vyzvat je k úhradě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29