Usnesení č. 13-80/2020 RM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru č. 21 ze dne 25. 11. 2020. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 1 (Sáblík)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07