Usnesení č. 13-84/2021 RM souhlasí s tím, aby byl Oáze Mníšek pod Brdy, z.s. odpuštěn poplatek za pronájem prostor v MKS (2 500 Kč) a v Pavilonu ZŠ (1 000 Kč) za měsíc leden 2021 z důvodu přerušení činnosti v důsledku epidemiologické situace. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02