Usnesení č. 13-93/2021 RM schvaluje pro Domov pro seniory Pod Skalkou rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 v celkové výši 490 621,98 Kč následovně: 390 000 Kč do fondu odměn a 100 621,98 Kč do rezervního fondu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07