Usnesení č. 13-94/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu 6+kk+g s jednou BJ na pozemku č. parc. 414/70 v k.ú. Stříbrná Lhota a s napojením novou vodovodní a kanalizační přípojkou na kanalizační a vodovodní řad vedeném v pozemku města parc.č. 414/8 k.ú. Stříbrná Lhota. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20