Usnesení č. 13-96/2021 RM souhlasí se stavbou a umístěním optického vedení v pozemku parc.č. 180 v k. ú. Rymaně, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za podmínky koordinace prací s výsadbou 10 ks ovocných stromů se sponem 10 m. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27