Usnesení č. 13-98/2021 RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku parc.č. 413/32 se sousedním pozemkem 412/5 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v kat. území Stříbrná Lhota. RM pověřuje starostku podpisem situace umístění stavby garáže. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40