Usnesení č. 13-99/2021 RM souhlasí s pokračováním pojistné smlouvy č. 2202262018 – skupinové úrazové pojištění hasičů. RM pověřuje starostku podpisem pojistné smlouvy č. 2202262018 uzavřené u Colonnade Insurance S.A., zprostředkované společností RESPECT , a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25