Usnesení č. 14-100/2021 Rada města schvaluje připojení Města Mníšek pod Brdy k Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a postupuje věc ke schválení do ZM. RM doporučuje ZM pověřit Mgr. Luboše Kožíška a Ing. Jiřinu Romovou koordinací místní Agendy 21. Rada města doporučuje ZM ustanovit místostarostku Ing. Danu Dalešickou odpovědnou političkou pro Místní agendu 21. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44