Usnesení č. 14-103/2021 RM souhlasí se zřízením relaxační místnosti (snoezelen) v objektu 1a Domova pro seniory v Mníšku pod Brdy za předpokladu, že realizace akce bude financována Domovem pro seniory, a to včetně zajištění administrativní činnosti. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11