Usnesení č. 14-104/2021 RM bere na vědomí ukončení činnosti Klubu domácích školáků Lipka Mníšek pod spolkem OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. k 30. 6. 2021 a ukončení nájemní smlouvy na prostory v MKS. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 19.07.21 09:07:09