Usnesení č. 14-108/2021 RM souhlasí se stavbou č. “Mníšek pod Brdy, kVN pro p.č. 1962/1” IV-12-6026534, za podmínky uzavření SVB s vlastníky pozemků, na kterých se stavba provádí. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29