Usnesení č. 14-109/2021 Rada města souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace stavby: Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, společností REINVEST spol. s r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08