Usnesení č. 14-113/2021 RM souhlasí se záměrem koupě pozemku parc. č. 1093/12 o výměře 43 m2 od vlastníka pozemku pana M.S. do vlastnictví města za celkovou částku 15.050 Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03