Usnesení č. 14-119/2021 RM zrušuje usnesení RM č. 19-117/2021 ze dne 29.11.2021 z důvodu duplicity (schváleno již usnesením č. 12-116/2021 dne 15.11.2021). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16