Usnesení č. 14-123/2022 RM souhlasí se stavbou skladu magnetů na pozemku parc.č. 1965/148 v k.ú. MpB v areálu Kovohutě Holding DT, a.s. za podmínky doplnění vzrostlejší zeleně, obzvláště na jižní hranici pozemku je možné doplnit 3 stromy nižšího vzrůstu (např. babyka) a dále keřový podrost se zatravněním. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07