Usnesení č. 14-124/2022 RM souhlasí se stavbou prefabrikovaných betonových 3 řadových garáží a opěrné zdi protihlukového valu umístěné na pozemcích parc.č. 2714/526, 2714/527, 2714/528 vzniklé oddělením z původního pozemku 2714/1 v k.ú. MpB ve vlastnictví Města MpB a s dopravním napojením 3 řadových garáží na komunikaci parc.č. 2714/57 v k.ú. MpB v lokalitě V Edenu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55