Usnesení č. 14-126/2022 RM souhlasí s výběrem společností Industrial Systems s.r.o. na dodávku a montáž VZT v kavárně Pavilonu u ZŠ Komenského 420. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00