Usnesení č. 14-127/2022 RM odvolává členství v Krizovém štábu pro Mgr. Jaroslava Vyskočila, Věru Gvozdkovou a JUDr. Miroslava Vilimovského. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19