Usnesení č. 14/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2021. Schodek bude krytý finančními prostředky z let minulých. 9 Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Vlastimil Kožíšek opustil jednání ZM ve 20:30. Přítomno zůstalo 13 zastupitelů. 10) Zpráva o projektu nového MÚ – video Virtuální průlet městem vytvořený absolventem Smíchovské střední průmyslové školy představil a okomentoval místostarosta Sáblík. Model obsahuje současný městský úřad a dva návrhy projektů na nový městský úřad v předzámčí a v oblasti na Oboře, aby bylo možné posoudit mj. jejich soulad s okolím. Návrhy lze variabilně doplňovat a upravovat. Možnost prohlédnout ve virtuální realitě s brýlemi. Zastupitelka Slavíková Klímová doplnila informaci o průběhu komunitní akce z roku 2015, která zapojila veřejnost do plánování podoby předzámčí. Čtyři pracovní skupiny složené z občanů Mníšku tehdy vypracovaly návrhy na využití prostoru předzámčí. Zastupitelka shrnula závěry z akce: prostor předzámčí by se neměl zastavět, naopak by měl být místem pro odpočinek, relaxaci a zábavu, místem setkávání všech generací, přičemž preferovaná je parková úprava prostoru. Vítězný návrh by mohl být také zabudován do virtuálního modelu města. Krátká rozprava. Starostka poznamenala, že jí osobně se ze všech tří namodelovaných budov městského úřadu líbí pouze budova pro spolky, která je součástí radnice na Oboře. Zastupitel Digrin ocenil kvalitní zpracování a sdělil, že dodá data k variantě předzámčí ve snížené podobě pro zapracování do virtuálního modelu. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04