Usnesení č. 14-138/2022 RM souhlasí s uzavřením rámcové kupní smlouvy na likvidaci odpadu formou výkupu se společností PRAGOMETAL recycling, s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06