Usnesení č. 14/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu Města Mníšek pod Brdy na období 2021 – 2025. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO — — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka se vrátila na jednání ZM. Přítomno bylo 12 zastupitelů. 15. Analýza odpadového hospodářství Starostka představila analýzu odpadového hospodářství a uvedla důvody jejího zpracování: končí desetiletá smlouva s firmou Komwag a vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který výrazně navyšuje výdaje obcí, narůstají ceny za skládkování. Cílem by mělo být maximálně redukovat směsný komunální odpad a zbylý odpad efektivně třídit. Starostka prezentovala predikci vývoje v Mníšku a dalších obcí v regionu. Budoucnost odpadového hospodářství je ve spolupráci obcí – pojato jako služba občanům, nikoliv jako komerční záležitost. Proběhla rozprava. Zastupitel Vlastimil Kožíšek položil dotaz, na jak dlouho se bude prodlužovat smlouva s Komwagem. Starostka odpověděla, že zákon umožňuje prodloužení na dobu 5 měsíců, poté by bylo řešeno přechodným řešením, výběrovým řízením. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51