Usnesení č. 14/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27