Usnesení č. 14/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodů 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále byly projednávány předřazené body č. 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21. Zastupitelka Kotoučová se vzdálila. Přítomno 14 zastupitelů. 7. Vodné a stočné pro rok 2022 Předložen cenový návrh vodného a stočného pro rok 2022 od 1.SčV, a.s. Shrnutí: Vodné pro rok 2022: snížení o 1,35 Kč Stočné pro rok 2022: navýšení o 1,35 Kč Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56