Usnesení č. 14-66/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor v Pavilonu ZŠ o výměře 80,52 m2 za nájemné 1.000,- Kč měsíčně od 1.9.2020 do 30.6.2021 včetně prázdnin. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a spolkem OÁZA z.s. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13