Usnesení č. 14-80/2020 Rada města souhlasí se šetrným ošetřením stromu v ulici 9. května 526, 527 v roce 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 1 (Sáblík)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07