Usnesení č. 14-81/2020 RM schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ Komenského 420 Mgr. Marcely Krákorové od 1. 11. 2020 dle návrhu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53