Usnesení č. 14-83/2021 RM souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku parc.č 996/57 v k.ú. MpB. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33