Usnesení č. 14-84/2021 RM bere na vědomí vyjádření Mysliveckého sdružení Kytín k zápisu Komise pro životní prostředí k problematice přemnožených divokých prasat. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02