Usnesení č. 14-86/2021 RM souhlasí se záměrem výstavby oplocení na pozemku 819/2 v k.ú. Mníšku pod Brdy a umístěním vjezdových vrat na hranici pozemku parc.č. 836 s ulicí Komenského na pozemku parc.č. 2921/1 za podmínky, že v době realizace budou technické parametry oplocení řešeny se SÚ. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55