Usnesení č. 14-91/2021 RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Senior taxi v následujícím složení: Mgr. Šárka Slavíková Klímová, Bc. Lukáš Říha, Mgr. Luboš Kožíšek. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59