Usnesení č. 14-93/2021 RM schvaluje pro MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 v celkové výši 240 979,88 do rezervního fondu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07