Usnesení č. 14-94/2021 RM souhlasí se stavbou “Mníšek pod Brdy,kNN pro č.p. 447, IV-12-6027904”. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20