Usnesení č. 15-100/2021 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu provozování vodovodů a kanalizací města Mníšek pod Brdy ze dne 31. 3. 2016 a postupuje do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44