Usnesení č. 15-101/2021 RM bere na vědomí petici proti divokým prasatům od obyvatel ulice Za Rybníky a okolí. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04