Usnesení č. 15-104/2021 RM souhlasí s pronájmem klubovny v 1. p. MKS Klubu domácích školáků od 1. 9. 2021 za nájemné 2.000 Kč/měsíc společnosti Cleangreen s.r.o. – Štěpánka Křížová. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34