Usnesení č. 15-112/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality č. 4 ze dne 9. 9. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31