Usnesení č. 15-113/2021 RM doporučuje koupi pozemku parc. č. 1965/179 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1950 m2 od společnosti Kovohutě Holding DT a.s., Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice do majetku města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1.950.000 Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03