Usnesení č. 15-124/2022 RM doporučuje souhlasit se zněním Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi stranami Městem MpB (budoucí první směňující) a panem L.H. a paní T.H. (budoucí druhý směňující) a panem P.J. (budoucí třetí směňující). RM postupuje návrh Smlouvy o budoucí směnné smlouvě k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55