Usnesení č. 15-127/2022 RM jmenuje členy Krizového štábu Ing. Ivu Dupalovou (vedoucí FO), Bc. Juditu Kuntovou, DiS. (zastupující vedoucí OSMI), Mgr. Michala Trkana (zastupitel), Michala Kroutila (tiskový úsek), Mgr. Luboše Kožíška (vedoucí OKS) a Bc. Lukáše Říhu (sociální pracovník). PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19