Usnesení č. 15/13/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o projektu nového městského úřadu. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 10 Zastupitel Digrin opustil jednání ZM ve 20:50. Přítomno zůstalo 12 zastupitelů. 11) Úprava statutu Ekologického fondu Starostka předložila ke schválení aktualizovanou verzi statutu Ekologického fondu, který slouží ke shromažďování finančních prostředků za pokácené stromy k využití na náhradní výsadbu. Aktualizace představuje jen „kosmetickou“ úpravu, a to odstranění čísla účtu, který byl mezitím používán k jinému účelu, jelikož do fondu nebylo dlouhou dobu přispíváno. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04